วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ITM - Assignment 2 Wikipedia (1)

วิชา Information Technology Management
Assignment 2 กำหนดส่งก่อนวันที่ 29 พฤศจิกายน 2551


รายละเอียดของงาน : ของห้อง 3 ให้เขียนหัวข้อเรื่อง ระบบสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงในวิกิพีเดีย
โดยแบ่งหัวข้อกันทำกลุ่มล่ะ 2 หัวข้อ ข้อล่ะ 2-3 คน

Link :
http://th.wikipedia.org/wiki/ระบบสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อผู้จัดทำตามหัวข้อ
1. บูม แคน นะ
2. สุดา เอ้ ท่านป้อม
3. บูม แคน นะ
4. โรส ปอน ตอง พี่หญิง เนส นัน
5. ส้ม น้อง ก้อย ขม เต้ย เปิ้ล ผึ้ง โอ๋ พี่เล็ก
6. โรส ปอน ตอง พี่หญิง เนส นัน
7. โรส ปอน ตอง พี่หญิง เนส นัน
8. โรส ปอน ตอง พี่หญิง เนส นัน
9. ส้ม น้อง ก้อย ขม เต้ย เปิ้ล ผึ้ง โอ๋ พี่เล็ก
10. ลัด โก้ แป๋ว ขลุ่ย ภาพ พี่พบ
11. ลัด โก้ แป๋ว ขลุ่ย ภาพ พี่พบ
12. ยา ก้อย โจ๊ก
13. ยา ก้อย โจ๊ก
14. ส้ม น้อง ก้อย ขม เต้ย เปิ้ล ผึ้ง โอ๋ พี่เล็ก
15. ส้ม น้อง ก้อย ขม เต้ย เปิ้ล ผึ้ง โอ๋ พี่เล็ก
16. ปอ ไก่ นัท
17. ปอ ไก่ นัท
18. ลัด โก้ แป๋ว ขลุ่ย ภาพ พี่พบ
19. ลัด โก้ แป๋ว ขลุ่ย ภาพ พี่พบ
20. ส้ม น้อง ก้อย ขม เต้ย เปิ้ล ผึ้ง โอ๋ พี่เล็ก
21. สุดา เอ้ ท่านป้อม
22. ป๋อ กับ เซีย + ทำโครงวิกิ
23. ส้ม น้อง ก้อย ขม เต้ย เปิ้ล ผึ้ง โอ๋ พี่เล็ก

ปัญหาแรกที่พบ
:
09:39, 27 พฤศจิกายน 2551 Manop (พูดคุย หน้าที่เขียน) ลบแล้ว "ระบบสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ" ‎ (ไม่มีอะไรซักอย่าง น่าจะเขียนเล่น)
10:55, 27 พฤศจิกายน 2551
Manop (พูดคุย หน้าที่เขียน) ลบแล้ว "ระบบสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ" ‎ (มั่ว)

หลังจากตั้งหัวข้อและเริ่มทำโครงก็โดนแจ้งลบทันทีเลย ไวจังเลย... หลังจากนั้น...

เนื้อหามีการแบ่งเป็นข้อๆ อ่านแล้วเหมือนคำถาม แต่ละหัวข้อเหมือนการอธิบายเรื่องอื่น ซึ่งไม่ได้กล่าวถึง "ระบบสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ" โดยตรงเลย แถมมีผู้ใช้ใหม่มาเขียนเรื่อยๆ เฉพาะบางข้อ ดูลักษณะแล้วเหมือนเป็นการทำการบ้านบนเว็บมากกว่านะครับ ซึ่งไม่เป็นสารานุกรม ผมขอความเห็นให้พิจารณาให้ปรับปรุงส่วนนี้ใหม่ ไม่ให้เหมือนการบ้านหรือแบบฝึกหัด หรือ ถาม-ตอบ เพราะวิกิพีเดียไม่ใช่หนังสือตำราเรียน --
Octra Dagostino 15:49, 27 พฤศจิกายน 2551 (ICT)

เหมือนจะมีปัญหาหลายๆอย่างสงสัยจะไม่รอดแน่งานนี้ ผมเลยแจ้งไปยังผู้ดูแลระบบเพื่อให้รับทราบเหตุและผลดังนี้ครับ...

เรียน คุณ Mopza
ชี้แจงเกี่ยวกับสารานุกรมเรื่อง ระบบสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ(Information Technology Support Systems)ที่มีลักษณะการตั้งโครงและรูปแบบไม่เป็นลักษณะของสารานุกรม
เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการของวิชา Information Technology Management ที่จะให้นักศึกษาชั้นปริญญาโทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะไอทีได้มีส่วนร่วมและได้ทดลองใช้งานวิกิพีเดีย ในเรื่อง
Information Technology Support Systems ซึ่งเป็นระบบที่มีอยู่จริง แต่ด้วยจำนวนนักศึกษาที่มีเป็นจำนวนมากเพื่อให้มีส่วนร่วมในการใช้งานอย่างทั่วถึงจึงจำเป็นต้องแบ่งหัวข้อที่เกี่ยวข้องออกมาจนอาจทำให้ต้องสูญเสียรูปแบบความเป็น
สารานุกรมที่ดีไป แต่ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความเข้าใจในการใช้งานวิกิพีเดียอย่างทั่วถึงและเปิดโอกาสให้ได้เกิดนักเขียนบทความหน้าใหม่ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องขอความกรุณาขอระยะเวลาในการแก้ไขบท
ความจนถึงวันที่ 30 พ.ย.51นี้ เมื่อบทความถูกเติมเต็มทั้งหมดและบรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู้แล้ว หัวข้อทั้งหมดจะถูกปรับยุบให้เป็นบทความที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักสารานุกรมที่ดีต่อไป จึงเรียนมาเพื่อแจ้งผู้ดูแลให้ทราบถึงเหตุและผล
ขอบพระคุณครับ --ผู้ใช้:AsiaspiritAsiaspirit 14:20, 27 พฤศจิกายน 2551 (ICT)


ทราบแล้วครับ --
Mopza พูดคุย-ฝากคำถาม 18:41, 27 พฤศจิกายน 2551 (ICT)

หลังจากนั้นหน้าของเราก็เลยไม่ถูกลบและทำกันได้ครบทุกคน จึงต้องขอขอบคุณผู้ดูแล Mopza มา ณ. ที่นี้ด้วยครับ

และที่สำคัญขอบคุณท่าน อ.วิเศษ ที่ช่วยเข้ามาเพิ่มเติมข้อมูลและปรับแก้เนื้อหาให้ด้วยครับ ขอบพระคุณอย่างสูงครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น